SEVERÁČEK

Sborový zpěv vede žáky k rozvoji celkové hudebnosti, především pak k rozvoji vokálních dovedností. Tento předmět umožní žákům nejen racionální, ale i emocionální a umělecké poznávání života, rozvíjí hudební cítění a tvořivost žáků. Ve výuce se žáci seznámí nejen se základními pěveckými dovednostmi jako je intonace, rytmus, výslovnost, tvoření tónu, dechová technika, ale také pracují s textem, zpívají s hudebním doprovodem a učí se výrazem vyjádřit obsah jednotlivých písní.

Zpěv ve sboru rozvíjí přirozenou muzikálnost, hudební paměť a přirozený hudební a pěvecký projev. Žáci rozvíjejí nejen svůj individuální hlasový potenciál, ale také se učí spolupráci s ostatními. Jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k nacvičování písní a jejich prezentaci na veřejnosti. Seznamují se s písněmi různých žánrů a období. Od prvního ročníku si žáci osvojují a následně prohlubují správné pěvecké návyky (rovné držení těla, žeberně-brániční dýchání, měkké nasazení tónu, přesná artikulace apod.). Dále se učí reagovat na gesta sbormistra, orientovat se v zápisu jednohlasých i vícehlasých skladeb. V neposlední řadě se zde učí také zodpovědnosti, spolupráci a toleranci k ostatním dětem, rozvíjejí schopnost reagovat jeden na druhého, učí se určité kolegiální kázni, která vede ke skupinovému výsledku, ale nepotlačuje jejich schopnosti a dovednosti individuální. Součástí výuky je i vystupování sboru na koncertech a různých veřejných vystoupeních.

Od svého založení v roce 1958 manželi Jiřinou a Milanem Uherkovými představuje Severáček velkou “sborovou rodinu” – ve čtyřech přípravných odděleních a koncertním sboru nyní zpívá na dvě stě třicet děvčat a chlapců od čtyř do osmnácti let.

Za šest desetiletí trvání prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými vítězstvími v domácích i zahraničních soutěžích; mimo jiné 4x ve španělském Cantonigros, v estonském Pärnu, 4x v řecké Preveze a na Rhodosu, 2x na britském ostrově Jersey, 5x v belgickém Neerpeltu, ve francouzském Nantes a Tours, v italském Arezzu, ve slovinském Celju, ve švýcarském Winterthuru, 3x v Praze, 3x v Bratislavě, 3x v italské Riva del Garda (celkem už přes 35 prvenství). Mezi nejnovější mezinárodní úspěchy patří tři první ceny, vítězství v kategoriích a cena za nejlepší dramaturgii na mezinárodní soutěži Slovakia Cantat v Bratislavě v dubnu 2019 a dvě vítězství a hlavní cena Petra Ebena na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Praze v listopadu 2019.

Nadšené ovace publika provázely Severáček zatím na třech kontinentech – ve dvaceti zemích Evropy, v Sýrii a Jordánsku, v USA, Kanadě, Jižní Koreji a v Japonsku. Severáček bývá též hostem Pražského jara i dalších mezinárodních hudebních festivalů (např. Basilej, Paříž, Toronto, Bělehrad, Athény, Barcelona, Brno). Nejnověji má za sebou mimořádně úspěšné turné po Jižní Koreji v říjnu 2018.

Severáček pravidelně natáčí pro rozhlas a televizi, na svém kontě má několik gramofonových desek a osm samostatných CD. Významná je jeho spolupráce s našimi předními orchestry (např. s Českou filharmonií v prosinci 2018), dirigenty i operními scénami (především s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci).

V repertoáru sboru najdeme skladby všech slohových období od středověké hudby po současné, často experimentující sborové kompozice. Výrazný podíl tvoří úpravy lidových písní zpívaných převážně v originálním jazyce.

Léta prožitá v Severáčku poznamenala všechny jeho generace. Vedle stovek hudebních pedagogů je mezi bývalými členy také mnoho profesionálních hudebníků a pěvců; např. operní sólisty je možné slyšet nejen na našich předních operních scénách, ale též v Mnichově, Drážďanech nebo v Paříži.

Sbormistryní a uměleckou šéfkou Severáčku je Mgr. Silvie Langrová (Pálková), DiS., absolventka Pardubické konzervatoře a Univerzity Hradec Králové. Je zvána do porot našich a mezinárodních soutěží (Llangollen, Cantonigros ad.), organizuje sborové přehlídky a semináře. Za sbormistrovskou činnost obdržela v roce 2016 od Unie českých pěveckých sborů cenu Františka Lýska.

Členové sboru 2020 / 2021

Barsová Magdaléna

Bathyánny Emma

Baťková Eliška

Bernášková Kamila

Blažek Teodor

Budaiová Anna

Čepičková Zuzana

Čepičková Lucie

Emingerová Nikola

Fantíková Zuzana

Feckaničová Klára

Feřtová Anežka

Fiala Jan

Fričová Markéta

Fryč Jakub

Fryč Jonáš

Fürstová Luisa Marie

Gajancová Michaela

Gebouská Kateřina

Girl Matěj

Grešulová Kristýna

Gschwentner Michal

Hálková Veronika

Hanková Kamila

Hanzlová Tereza

Hlávková Anežka

Hůlková Anna

Hůlková Marie

Hylský Štěpán

Karová Natálie

Kellerová Kristýna

Knězů Natálie

Kodýtková Jiřina

Komendrová Magdalena

Koubková Marie

Králová Tereza

Kubálková Kristina

Kupec Ondřej

Kytýrová Karolína

Lajksnerová Anna

Lengyelová Tereza

Líbalová Anežka

Loulová Eliška

Marková Taťána

Marková Jana

Mervartová Amélie

Mikuláš Matyáš

Minsterová Alžběta

Mutori Tariro

Myslivcová Emma

Pálka David

Paluba Michal

Palubová Adéla

Pavelková Tereza

Pavelková Zuzana

Pižlová Natálie

Povolná Vendula

Profous Matěj

Putíková Adéla

Rejlková Markéta

Rydvanová Michaela

Shon Ondřej

Stejskalová Marie

Stejskalová Jana

Szatkowská Diana

Szatkowská Vanesa

Šedivá Adéla

Šormová Adéla

Šourková Danielle Julie

Šuríková Kateřina

Takačová Natálie

Tomášová Adéla

Treuchelová Anna

Ubiasova Victoria

Udič David

Váchová Amálie

Vašáková Dorota

Víchová Šárka

Vítová Barbora

Volfová Veronika

Volfová Anna

Vorlíčková Lucie

Voženílková Adéla

Vurstová Adéla

Zelerová Ada

Židová Aneta

Učitelé

Silvie Langrová, sbormistryně a hlasová průprava

Eva Dvořáková, klavírní spolupráce

Radka Fryčová a Andrea Čančarová Houfková, hlasová průprava

Pravidelné zkoušky

pondělí 16:30 - 18:30 hodin

pátek 16:30 - 18:30 hodin

malý sál

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

 

Více onformací naleznete na oficiálních stránkách Severáčku

Tradice Kvalita Porozumění