JAZZOVÁ PŘÍPRAVKA

Jazzová přípravka hraje skladby z oblasti swingu, jazzu, blues a  jazz rocku, podobně jako u Big Bandu ZUŠ Liberec.

Orchestrální hra realizovaná v Jazzové přípravce přirozeně doplňuje možnosti individuální výuky, ve které si žáci mimo jiné osvojují sociální chování v rámci celku, stávají se jeho součástí a učí se souhře s ostatními nástroji. Dále bezpečně rozeznávají a správně reagují na dirigentovo gesto a učí se mimojiné hrát orchestrální party z listu. Studium partů je třístupňový systém – individuální příprava partu, nácvik partů na dělených zkouškách nástrojových skupin, společné orchestrální zkoušky.

Členové souboru 2020 / 2021

Dobešová Karolína - cl
Michalíček Josef - as
Motyčková Veronika - as
Csaplárová Annemarie - as
Rusnyak Zdeněk - as
Slámová Laura - ts
Janda Lukáš - tbn
Novák Filip - tp
Kvapil Adam - p
Kotek Jan - bg
Bydžovský Otto - bg
Fiala Jan - dr
Shon Ondřej - dr

Učitelé

Augustin Bernard

Pravidelné zkoušky

každou středu uč. č. 425 v čase 18:05 - 18:50 hodin

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění