PLAMÍNEK

Plamínek je čtvrtým a nejstarším přípravným oddělením Severáčku. Sdružuje děti od 3. do 6. třídy základní školy. V Plamínku děti rozvíjejí pěvecké dovednosti získané v mladších přípravných odděleních Broučci zpěváčci I a II. Kromě zpěvu lidových a umělých písní v jedno či vícehlasých úpravách se učí také základům hudební teorie a hudebních dějin, procvičují intonaci i rytmus, nacvičují choreografie. Děti Plamínku zkouší dvakrát týdně a mají též jednou za 14 dní individuální hlasovou průpravu. Plamínek pravidelně vystupuje v rámci tradičních koncertů Severáčku (Jarní, Vánoční, Novoroční), zpívá ale také na samostatných koncertech po celé České republice v rámci recipročních kontaktů s jinými dětskými sbory. Vybrané děti Plamínku účinkují také v operních představeních Divadla F. X. Šaldy - Bohéma, Příhody lišky Bystroušky, Jakobín. Plamínek má každoroční čtyřdenní soustředění v Oldřichově v Hájích, nejstarší děti Plamínku pak čeká během letních prázdnin soustředění spolu s Koncertním sborem Severáčku v Letařovicích.

Členové sboru 2020 / 2021

Marie Baťková

Ema Bělohlávková

Oliver Blažek

Diana Luisa Davydenko

Sofie Estella Davydenko

Nina Dědková

Marie Denková

Rhiana Dóšová

Hana Drtilová

Lucie Hořínová

Patrik Hotař

Natálie Hrochová

Kristýna Hromadová

Liliana Humlová

Magdaléna Jindřichová

Michaela Kašparová

Richard Král

Kristýna Krejcarová

Soňa Kuňáková

Anna Lukáčová

Jindřiška Maršíková

Amálie Mauderová

Diana Mohrová

Jakub Raulim

Radim Rozsypal

Linda Rozsypalová

Sára Slámová

Matěj Slavík

Klára Sobotková

Kamila Stojka

Antonie Stella Šourková

Emma Šreková

Roman Šťastný

Stella Veselá

Barbora Zítková

Kristýna Židová

Učitelé

Silvie Langrová, Radka Fryčová, sbormistryně a hlasová průprava

Eva Dvořáková, klavírní spolupráce

Pravidelné zkoušky

Pondělí 14:40 - 15:50 hodin

Pátek 14:40 - 15:50 hodin

malý sál

Repertoár

lidové písně v úpravě Miroslava Raichla: Louka, louka, U sušeda dobra voda, A čo koho do toho, Koupala se Fridolínka, Zbojník Don Pedro

Johann Sebastian Bach: Selská kantáta

Antonín Dvořák: Voda a pláč, Jablko (z cyklu Moravské dvojzpěvy)

Jan Malát: Já si zpívám

Jolana Saidlová: Bílou cestičkou,  Nevděční koledníci, Sněhový kánon (z cyklu Bílou cestičkou)

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

 

Více onformací naleznete na oficiálních stránkách Severáčku

Tradice Kvalita Porozumění