SEVERÁČEK - koncertní sbor

Sborový zpěv vede žáky k rozvoji celkové hudebnosti, především pak k rozvoji vokálních dovedností. Tento předmět umožní žákům nejen racionální, ale i emocionální a umělecké poznávání života, rozvíjí hudební cítění a tvořivost žáků. Ve výuce se žáci seznámí nejen se základními pěveckými dovednostmi jako je intonace, rytmus, výslovnost, tvoření tónu, dechová technika, ale také pracují s textem, zpívají s hudebním doprovodem a učí se výrazem vyjádřit obsah jednotlivých písní.

Zpěv ve sboru rozvíjí přirozenou muzikálnost, hudební paměť a přirozený hudební a pěvecký projev. Žáci rozvíjejí nejen svůj individuální hlasový potenciál, ale také se učí spolupráci s ostatními. Jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k nacvičování písní a jejich prezentaci na veřejnosti. Seznamují se s písněmi různých žánrů a období. Od prvního ročníku si žáci osvojují a následně prohlubují správné pěvecké návyky (rovné držení těla, žeberně-brániční dýchání, měkké nasazení tónu, přesná artikulace apod.). Dále se učí reagovat na gesta sbormistra, orientovat se v zápisu jednohlasých i vícehlasých skladeb. V neposlední řadě se zde učí také zodpovědnosti, spolupráci a toleranci k ostatním dětem, rozvíjejí schopnost reagovat jeden na druhého, učí se určité kolegiální kázni, která vede ke skupinovému výsledku, ale nepotlačuje jejich schopnosti a dovednosti individuální. Součástí výuky je i vystupování sboru na koncertech a různých veřejných vystoupeních.

Od svého založení v roce 1958 manželi Jiřinou a Milanem Uherkovými představuje Severáček velkou “sborovou rodinu” – ve čtyřech přípravných odděleních a koncertním sboru nyní zpívá na dvě stě třicet děvčat a chlapců od čtyř do osmnácti let.

Za šest desetiletí trvání prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými vítězstvími v domácích i zahraničních soutěžích; mimo jiné 4x ve španělském Cantonigros, v estonském Pärnu, 4x v řecké Preveze a na Rhodosu, 2x na britském ostrově Jersey, 5x v belgickém Neerpeltu, ve francouzském Nantes a Tours, v italském Arezzu, ve slovinském Celju, ve švýcarském Winterthuru, 3x v Praze, 3x v Bratislavě, 3x v italské Riva del Garda (celkem už přes 35 prvenství). Mezi nejnovější mezinárodní úspěchy patří tři první ceny, vítězství v kategoriích a cena za nejlepší dramaturgii na mezinárodní soutěži Slovakia Cantat v Bratislavě v dubnu 2019 a dvě vítězství a hlavní cena Petra Ebena na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Praze v listopadu 2019.

Nadšené ovace publika provázely Severáček na třech kontinentech – ve dvaceti zemích Evropy, v Sýrii a Jordánsku, v USA, Kanadě, Jižní Koreji a v Japonsku. Severáček bývá též hostem Pražského jara i dalších mezinárodních hudebních festivalů (např. Basilej, Paříž, Toronto, Bělehrad, Athény, Barcelona, Brno). Nejnověji má za sebou mimořádně úspěšné turné po Jižní Koreji v říjnu 2018.

Severáček pravidelně natáčí pro rozhlas a televizi, na svém kontě má několik gramofonových desek a osm samostatných CD. Významná je jeho spolupráce s našimi předními orchestry (např. s Českou filharmonií v prosinci 2018), dirigenty i operními scénami (především s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci).

V repertoáru sboru najdeme skladby všech slohových období od středověké hudby po současné, často experimentující sborové kompozice. Výrazný podíl tvoří úpravy lidových písní zpívaných převážně v originálním jazyce.

Léta prožitá v Severáčku poznamenala všechny jeho generace. Vedle stovek hudebních pedagogů je mezi bývalými členy také mnoho profesionálních hudebníků a pěvců; např. operní sólisty je možné slyšet nejen na našich předních operních scénách, ale též v Mnichově, Drážďanech nebo v Paříži.

Sbormistryní a uměleckou šéfkou Severáčku je Mgr. Silvie Langrová (Pálková), DiS., absolventka Pardubické konzervatoře a Univerzity Hradec Králové. Je zvána do porot našich a mezinárodních soutěží (Llangollen, Cantonigros ad.), organizuje sborové přehlídky a semináře. Za sbormistrovskou činnost obdržela v roce 2016 od Unie českých pěveckých sborů cenu Františka Lýska.

 

Členové sboru 2023 / 2024

1. Barsová Magdaléna

41. Landová Františka

2. Bathyánny Emma

42. Lengyelová Tereza

3. Bělohlávková Ema

43. LukáčováAnna

4. Benešová Eliška

44. MarkováJana

5. Beránek Ondřej

45. MauderováAmálie

6. Blažek Oliver

46. MauricováJulie

7. Brunclíková Tereza

47. Mikuláš Matyáš

8. Březinová Zorka

48. Minsterová Alžběta

9. Čepičková Zuzana

49. Mohrová Diana

10. Čepičková Lucie

50. Paclt Jonáš

11. Davydenko Diana

51. Palubová Adéla

12. Davydenko Sofia

52. Pavelková Tereza

13. Dědková Nina

53. Pavelková Zuzana

14. Dědková Emma

54. Pospíšilová Andrea

15. Dóšová Rhiana

55. Raulim Jakub

16. Drtilová Hana

56. Rozsypal Radim

17. Feřtová Anežka

57. Rozsypalová Linda

18. Fryč Jonáš

58. Slavík Matěj

19. Gajancová Michaela

59. Sommerová Anna

20. Gebouská Kateřina

60. Stejskalová Jana

21. Gorošová Magdaléna

61. Stejskalová Marie

22. Haková Lucie

62. Szatkowská Diana

23. Hlávková Anežka

63. Szatkowská Vanesa

24. Hořínová Lucie

64. Šedivá Adéla

25. Hoznedrová Sára

65. Šourková Danielle Julie

26. Hrochová Natálie

66. Šourková Antonie Stella

27. Hudcová Samanta

67. Šulcová Anna

28. Hůlková Marie

68. Šuríková Kateřina

29. Humlová Liliana

69. Tomášová Adéla

30. Janďourková Johanka

70. Treuchelová Anna

31. Jindřichová Magdaléna

71. Ubiasova Victoria

32. Josífková Tereza

72. Vašáková Dorota

33. Kašparová Michaela

73. Víchová Šárka

34. Kellerová Kristýna

74. Vítová Barbora

35. Komendrová Magdalena

75. Voženílková Adéla

36. Král Richard

76. Vurstová Adéla

37. Králová Tereza

77. Zelerová Ada

38. Kubálková Kristina

78. Žák Matyáš

39. Kupec Ondřej

79. Židová Aneta

40. Kytýrová Karolína

80. Židová Kristýna

Učitelé

Silvie Langrová, sbormistryně a hlasová průprava

Eva Dvořáková, klavírní spolupráce

Radka Fryčová a Andrea Čančarová Houfková, hlasová průprava

Pravidelné zkoušky

PONDĚLÍ     

16.00 – 16.45      Komorní sbor I.

17.00 – 18.25      Zkouška celého sboru

PÁTEK         

16.00 – 16.45      Komorní sbor II.

17.00 – 18.25      Zkouška celého sboru

18.25 – 18.45      Komorní sbor

3. ročník a starší 1x za 14 dní hlasová výchova (dle individuální domluvy se sbormistryněmi)

malý sál

Repertoár

Klikněte zde...

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Severáčku

 

Tradice Kvalita Porozumění