ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

 

ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

Úhradu úplaty za vzdělávání lze provést pouze přes účet s přiděleným variabilním symbolem.

Číslo účtu školy  547 17 92 / 0800

Variabilní symbol obdrží žák od svého třídního učitele nejpozději v první polovině měsíce započatého pololetí.

Úplata za vzdělávání je stanovena na každé pololetí zvlášť.

Více informací Vám rádi poskytnou třídní učitelé nebo zástupci ředitele.

Termíny splatnosti:

I. pololetí 15. 09. 2021

II. pololetí 15. 02. 2022

Tradice Kvalita Porozumění