JUNIORI

Smyčcový orchestr Juniori navazuje v nástrojové vyspělosti na přípravný, mladší soubor Bambini. Je složen převážně z žáků čtvrtých a pátých ročníků prvního stupně individuální výuky. Hrají zde však  také žáci mimo tento rámec (mladší i starší).  Orchestr zajišťuje svou náročnou prací při zkouškách a veřejných vystoupeních umělecký růst všech svých členů, a to nepostradatelnou praxí ve hře na hudební nástroj. Jsou zde zastoupeny všechny čtyři smyčcové skupiny, základ každého velkého symfonického orchestru – housle, violy, violoncella a kontrabasy. Spolupracují také talentovaní žáci z klavírního a někdy i z dechového oddělení. Během zkoušek se mladí hudebníci seznamují s některými odbornými pojmy, které dosud neznali. Zavádějí hudební teorii do praxe, učí se ohleduplnosti ke svým spoluhráčům a poznávají, jak  je důležitá disciplína a zodpovědnost při umělecké práci v kolektivu.  Při hře vnímají gesta a pokyny dirigenta, reagují na změny rytmické a dynamické, učí se vystupování a chování na jevišti. Tím vším, podle míry svého talentu, rozvíjejí svou muzikálnost. Po získání potřebné praxe se velké procento žáků stává členy symfonického orchestu ZUŠ Liberec. Je jen málo základních uměleckých škol v celé ČR, které mohou svým žákům nabídnout účast v tak velkém orchestru.

Členové orchestru 2020 / 2021

1. housle

Bel Hadjsalah Yasmine

Černíková Alice

Feřtová Anežka

Kopalová Dominika

Kramářová Adéla

Pazourová Marie

Pěnička Michael

Peša Alan

Pochopová Natálie

Prokeš Jan

Skálová Anežka

2. housle

Banýr Tobiáš

Fedurcová Magdaléna

Fojtíček David

Hercíková Michaela

Janák Tadeáš

Kmetyo Ema

Maruškevičová Ella

Popova Anastasia

Sovová Klára

Šebestová Antonie

Šeflová Magdaléna

3. housle

Flemrová Nelly

Fukárek Tomáš

Kasper David

Kellerová Kristýna

Konousková Barbora

Mártonová Františka

O´Grady Nora

Řezníčková Eliška

Stará Kristýna

Suchánek Tadeáš

Šeflová Magdaléna

Škoda Adam

Zástěra Jan

Violoncello

Hauser Matthias

Havrda Marek

Ježková Petra

Kubíčková Lenka

Němcová Julie

Pilařová Markéta

Vojáček Kryštof

Kontrabas

Křížanovský Michal

Učitelé

NALEZINEK Jaroslav (dirigent), BULVA František (housle, viola), SANVITO Vladimíra (violoncello, kontrabas)

Další učitelé, kteří připravují své žáky pro hru v orchestru:

A. Langrová,   D. Grobárová,  N. Lomtadze,   O. Patlatyj,   P. Matěják,  O. Doubová, M. Bařinka, V. Kolafová, M. Opletalová, T. Hybrant

Pravidelné zkoušky

Úterý, velký sál ZUŠ a jeho dvě přísálí, 15.40 - 17.15 hodin

Repertoár

Udo Jürgens - Řecké víno

Rolf Lovland – Píseň z Rajské zahrady

Wolfgang Amadeus Mozart – Amalilli mia bella, navázání na sezonu 2019 – 2020

Adolphe Adam – Galop, navázání na sezonu 2019 - 2020

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění