KOMORNÍ ORCHESTR

Komorní orchestr byl založen v květnu 2014 z žáků, kteří se zúčastnili projektu Comenius (2010 - 2012) a navázal na dlouholetou tradici předchozích komorních orchestrů ZUŠ.

Komorní orchestr ZUŠ je primárně smyčcovým orchestrem. Hraje ve složení I. a II. housle, viola, violoncello a kontrabas. Příležitostně je rozšířen o jiné hudební nástroje. Byl založen pro pokročilejší žáky, kteří zvládnou zahrát náročnější repertoár. Žáci mají možnost poznávat repertoár komorní hudby, nové hudební formy, jiné harmonické vazby. Učí se pracovat více detailně v souhře po stránce technické a výrazové. Žáci realizují své dovednosti také ve školním symfonickém orchestru a v jiných hudebních seskupeních.

Repertoár tvoří především hudba klasická, je doplněna i hudbou filmovou.

 

Členové orchestru 2023 / 2024

Bureš Kevin                        violoncello

Feřtová Anežka                  housle

Feřtová Eliška                    violoncello

Hofrichter Marek               kontrabas               

Janáková Viola                  housle                   

Janák Tadeáš                   housle                   

Kareis Štěpán                   housle

Košátková Martina            housle

Kramářová Adéla              housle 

Novotná Lenka                  housle                 

Pánek Nikolas                    housle

Pazourová Marie               housle                   

Radostná Adéla                 housle                     

Suchánek Tadeáš             viola                   

Šitinová Kamila                 violoncello                 

Uretschlägerová Aneta      viola          

 

Učitelé

Věra Kolafová

 

Pravidelné zkoušky

Pátek 15:00 - 16:20 hodin, č. 324 nebo ve velkém sále

 

Repertoár

C. Reinecke: Serenada - 4. věta Cavatine, 6. věta Finale

J.S. Bach: Koncert pro dvoje housle d moll, 1. věta

Ch.H. Parry: An English Suite - 6. a 7. věta

G.F. Händel: Halleluja,

G.F. Händel: Zadok the Priest 

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění