O ŠKOLE

Informace - Celostátní soutěž ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje - klikněte zde...

ZUŠ Liberec byla založena v roce 1925

Základní umělecká škola Liberec s kapacitou 1887 žáků poskytuje vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

Její motto TRADICE-KVALITA-POROZUMĚNÍ vyjadřuje naše nahlížení na umělecké vzdělávání - snažíme se navazovat na tradice naší země, práci našich předků nejen v umění, ale také hodnotách, které ctili a řídili se jimi - snažíme se udržet kvalitu a vědomě porozumět okolí, sobě samému, síle umění, emocím, detailům i celkům - prostřednictvím umění se stát lepším, vnímavějším, kreativním a vyrovnaným člověkem 21. století. 

Z Preambule Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání

"Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařizení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.

Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu mimořadně nadaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu."

 

Tradice Kvalita Porozumění