Zřizovací listina

Zřizovací listinu naleznete

zde