Vedení školy

Tomáš Kolafa ředitel tel.: 605 570 036
Julie Valentová zástupkyně pro hudební obor - klávesové nástroje a pěvecké oddělení
tel.: 739 451 285
Anna Langrová zástupkyně pro hudební obory - strunné, dechové a bicí nástroje
tel.: 739 451 286
Ondřej Mašek zástupce ředitele pro nehudební obory tel.: 778 541 775
Zuzana Škodová
hospodářka školy tel.: 778 541 774
Hana Kellerová sekretářka kolektivního vyučování tel.: 739 200 229
Květoslav Kozák
školník tel.: 734 327 224