Úplata za vzdělávání (školné)

ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

STUDIJNÍ OBOR

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

PLATBA ZA POLOLETÍ

HUDEBNÍ

OBOR

Přípravné studium

1.100,- Kč

Individuální vyučování

2.000,- Kč

Studium pro dospělé

11.100,- Kč

Sborový zpěv (Broučci)

800,- Kč

Sborový zpěv (Plamínek)

900,- Kč

Sborový zpěv (Hlavní sbor)

1.100,- Kč

DRAMATICKÝ

OBOR

Přípravné studium

900,- Kč

1. – 3. ročník

950,- Kč

4. r. – II. stupeň

1.300,- Kč

Studium pro dospělé

11.100,- Kč

VÝTVARNÝ

OBOR

Přípravné studium

900,- Kč

1. – 3. ročník

1.200,- Kč

4. r. – II. stupeň

1.400,- Kč

Studium pro dospělé

11.100,- Kč

TANEČNÍ

OBOR

Přípravné studium

900,- Kč

1. – 3. ročník

1.000,- Kč

4. r. – II. stupeň

1.300,- Kč

Studium pro dospělé

11.100,- Kč

Úhradu úplaty za vzdělávání lze provést pouze přes účet s přiděleným variabilním symbolem.

Číslo účtu školy naleznete na titulní straně webových stránek a variabilní symbol obdrží

žák od svého třídního učitele nejpozději v první polovině měsíce započatého pololetí.

Úplata za vzdělávání je stanovena na každé pololetí zvlášť.

Více informací Vám rádi poskytnou třídní učitelé.

Výše úplaty na vzdělávání byla schválena Radou školy.

Termíny splatnosti:

I. pololetí 15. 09. 2020

II. pololetí 15. 02. 2021