Symfonický orchestr

Jakým žákům je soubor určen a co je hlavním cílem jeho činnosti ?

Tento orchestr je určen všem žákům 6. a vyšších ročníků ZUŠ (mimořádně disponovaní i mladší), kteří hrají na hudební nástroj zastoupený v symfonickém orchestru. Do orchestru je žák zpravidla zařazován až po získání základních zkušeností v komorní hře nebo v přípravných souborech.

Symfonický orchestr má v ZUŠ dlouholetou tradici. Sdružuje žáky hrající na smyčcové, dechové dřevěné i žesťové nástroje, bicí a klavír. Spolupracuje s orchestry ZUŠ v České republice a se zahraničními orchestry (Německo, Švédsko, Nizozemí, Slovensko, Polsko).

Orchestrální hra přirozeně doplňuje možnosti individuální výuky, žáci si mimo jiné osvojují sociální chování v rámci celku, stávají se jeho součástí, učí se souhře s ostatními nástroji a uplatňují své dovednosti získané v individuálních lekcích.

Účast žáků v orchestru je z hlediska školy velmi důležitá a žádoucí. Studium partů vychází ze třístupňového systému – individuální příprava partu, nácvik partů na dělených zkouškách nástrojových skupin a společné orchestrální zkoušky.

V loňském školním roce získal Symfonický orchestr 2. místo na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu.

Repertoár tvoří klasická hudba, hudba filmová, muzikálová a populární.

Členové orchestru 2019 / 2020

Baader Filip                            klavír

Budaiová Anna                      příčná flétna

Bobek Matyáš                        trombon

Coufalová Eliška                    housle

Čížková Eliška                       housle

Fišer Michael                          housle

Fryč Jakub                              violoncello

Gabryšová Klára                    violoncello

Gabryš Matyáš                       housle

Gryčová Anna                        violoncello

Hajný Tomáš                          housle

Havlíková Barbora                 violoncello

Hrdá Veronika                        housle

Hyška Jiří                               trubka

Kayalibay Elise Ann              housle

Khol Ondřej                           housle

Kostelenec Milan                   housle

Krauseová Daniela                 housle

Krupka Štěpán                       baskytara

Křižanovská Sára                   klarinet

Kubíček Štěpán                      hoboj

Kurandová Kateřina               housle

Landfeld Vít                           housle

Lengyel Filip                          housle

Lufinka Jakub                        klarinet

Lukášková Alena                   housle

Maděrová Kateřina                 housle

Menzelová Zuzana                 violoncello

Musilová Amálie                    fagot

Novotný Matyáš                     housle

Pánková Marta                       housle

Plívová Adéla                         viola

Podhorná Anna                      violoncello

Putíková Adéla                       housle

Radostná Adéla                      housle

Roudnická Alžběta                 trombon

Sadílková Aneta                     housle

Semerádová Hana                  violoncello

Shon Ondřej                           bicí

Stárek Josef                            bicí

Svobodníková Anastázie        klarinet

Šafaříková Adéla                    housle

Šálek Matěj                            housle

Šitinová Kamila                      violoncello

Šťovíčková Emma                 violoncello

Švitorková Alena                    housle

Švomová Adéla                      příčná flétna

Telekesová Klára                    violoncello

Uretschlagerová Adéla           housle

Vacek Medard                        housle

Vaňková Anna                                   trombon

Vestfál Jiří                               housle

Vestfálová Jana                       hoboj

Vestfálová Lada                      příčná flétna

Volf Eduard                            fagot

Učitelé

Věra Kolafová (dirigent, spodní smyčcové nástroje), Jaroslav Nalezinek (housle a violy), Jarmil Kabeláč (dechové nástroje), Lenka Dvořáková (klavír)

Pravidelné zkoušky

Středa od 16:30 do 18:05 hodin, velký sál

Repertoár

úpravy Karla Hájka: ABBA,  The Beatles, Angelika, Poklad na stříbrném jezeře, Vinnetou, Sedm statečných

Andrew Lloyd Webber: Highlights from the Phantom of the Opera

Jan Hugo Voříšek: Sinfonia Re Maggiore

J. J. Ryba: Česká vánoční mše „Hej Mistře“

koledy v úpravě Karla Hájka

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ