Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 13.2.2015