Sdružení rodičů a přátel školy

VÝZVA

Milí rodiče,

jsme rádi, že své dítě vedete k hudbě, dramatickému či výtvarnému umění!

Na této škole kromě vzdělávání funguje dlouhodobě a spolehlivě sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ ZUŠ Liberec a vy máte možnost se podílet na jeho činnosti. Můžete ovlivnit, na jaké další aktivity svým dětem přispějete!

Rádi vás přivítáme na jakékoli schůzi výboru!!!

 

Termín členské schůze SRPŠ ZUŠ LIBEREC, z. s.

05. 11. 2020 * 16:00 hodin * č. 218 v 1. patře

 

******************************************************

Složení výboru SRPŠ ZUŠ Liberec, z. s.

JMÉNO TELEFON EMAIL
RADOVAN HAVLÍK 734 574 202 radovan.havlik@gmail.com
ELEONORA KOČÍ 777 102 614 Eleonora.Koci@seznam.cz
DAGMAR VAŇKOVÁ 602 405 849 dasa.vankova@volny.cz
VĚRA LANDSMANNOVÁ 604 927 567 vera.landsmannova@seznam.cz
PETRA PAVELKOVÁ 777 072 276 pet.pavelkova@post.cz
ANDREA SUKOVÁ 732 240 035 ajkasu@seznam.cz

******************************************************

Zápis z členské schůze SRPŠ

konané dne 16. 10. 2018 naleznete zde....

******************************************************

Výběr příspěvku SRPŠ

Jak uhradit příspěvek SRPŠ? Více naleznete zde....

******************************************************

Stanovy SRPŠ

Naleznete zde....

Údaje SRPŠ ZUŠ LIBEREC, z. s.

IČO 051 09 442,  číslo účtu 200 106 2405 / 2010

******************************************************

Fond SRPŠ

Zdroje tvorby fondu SRPŠ:

- dobrovolné příspěvky
- dary od sponzorů nebo nadací
- dobrovolné vstupné z akcí spolupořádaných SRPŠ, aj.

Pravidla fondu SRPŠ

Naleznete zde....

Formulář žádosti o příspěvek z fondu SRPŠ

Žádosti zasílejte pouze elektronicky na některou e-mailovou adresu člena výboru (viz výše)

ŽÁDOST KE STAŽENÍ naleznete zde....