ROZVRHY UČITELŮ

Vážení rodiče,

na začátku školního roku sestavujeme rozvrhy jednotlivých učitelů.

V prvních dvou týdnech se rozbíhá školní rok, mění se rozvrhy škol,

kroužků, zájmových aktivit vašich dětí. Z těchto důvodů zveřejňujeme

na webu ZUŠ rozvrhy jednotlivých učitelů ve třetím záříjovém týdnu (do 20. 9. 2020)

Děkuji a přeji vše dobré

Tomáš Kolafa