Provozní informace pro rodiče

****************************************************************

7. 9. 2020

e-ŽK (elektronická žákovská knížka) - informace pro rodiče žáků,

kteří byli přijati do ZUŠ od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

na e-mail jsme zaslali přihlašovací údaje na elektronickou žákovskou knížku ZUŠ Liberec (e-ŽK) Vaší dcery / Vašeho syna.
Po přihlášení můžete sledovat vzdělávání Vaší dcery / Vašeho syna v průběhu celého školního roku.
Přístupové údaje a heslo bylo zasláno pouze Vám a škola jej nesdělila Vaší dceři / Vašemu synovi.

e-ŽK slouží k zapsání omluvenky o nepřítomnosti Vaší dcery / Vašeho syna ve výuce.
Další možnost zapsání omluvenky přes web školy má pouze informativní charakter a nenahrazuje řádnou omluvenku přes e-ŽK.

Někteří učitelé převážně hudebního oboru používají spolu s e-ŽK také tzv. "metodický sešit",
do kterého zapisují metodické poznámky k probírané látce. Metodický sešit nenahrazuje žákovskou knížku.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na své třídní učitele

****************************************************************

26. 8. 2020

Otevření vstupu do elektronické aplikace - zápis do rozvrhů

Zápis do rozvrhů proběhne elektronickou cestou pouze v termínu od 27. 8. 2020 od 10:00 hodin  do 28. 8. 2020 do 24:00 hodin. Po tomto datu lze dítě zapsat klasickou osobní návštěvou v úterý 1. září od 9:30 hodin do 15:00 hodin v přízemí ve velkém sále ZUŠ Liberec.

Podrobnější informace o zápisu do rozvrhů naleznete níže - datum 13. 8. 2020

****************************************************************

26. 8. 2020

Zápis do rozvrhů

Seminář bicích nástrojů - pouze osobně u p. uč. V. Vencla (pro žáky bicích nástrojů od 6. ročníku výše)

Varhanní seminář - pouze osobně u p. zást. J. Valentové

Nauka o hudbě (příprava na konzervatoř) - pouze osobně u p. řed. T. Kolafy

****************************************************************

26. 8. 2020

Detašované pracoviště Chrastava

Dodatečný zápis do výtvarného oboru v pátek 4. září  od 13 do 16 hodin

nebo dle domluvy na tel. čísle 606 432 385 - p. uč. Ivana Vykypělová

****************************************************************

20. 8. 2020

Vážení rodiče,

vstup na online zapisování do rozvrhů ve dnech 27. a 28. 8. 2020 bude umístěn na hlavní stránce webu ZUŠ Liberec. Systém zapisování nabídne pouze ty vyučovací předměty (+ den a hodinu výuky), které může Vaše dítě navštívit - v aplikaci není třeba nic dopisovat - stačí pouze kliknout na některou z možností a zápis do rozvrhů je automaticky zaznamenán. Nabízí-li předmět více termínů, bude možné si jeden z nich vybrat pouhým kliknutím.

Další informace k zapisování do rozvrhů jste održeli písemnou formou na konci školního roku nebo si je můžete přečíst níže na této stránce - datum 13. 8. 2020 - podrobné informace k zahájení školního roku.

****************************************************************

20. 8. 2020

Vážení rodiče,

zveřejnili jsme rozvrhy kolektivního vyučování

ROZVRHY KOLEKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ 

****************************************************************

19. 8. 2020

Vážení rodiče,

níže naleznete termín dodatečného zápisu do neobsazených uměleckých oborů

DODATEČNÝ ZÁPIS DO ZUŠ LIBEREC

****************************************************************

13. 8. 2020

Vážení rodiče,

níže naleznete podrobné informace k zahájení školního roku - klikněte na příslušný obor

Hudební obor - nově zapsaní žáci

Hudební obor - žáci, kteří pokračují ve studiu

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor 

Proč realizujeme zápis individuální výuky osobní návštěvou ve škole

****************************************************************

25. 6. 2020

Vážení rodiče,

níže naleznete výsledky zápisu v Liberci

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

****************************************************************

25. 6. 2020

Vážení rodiče,

níže naleznete výsledky zápisu v Hrádku nad Nisou.

Celkem bylo u zápisu 11 uchazečů.

č. 1        přijat

č. 2        přijat

č. 3        přijat

č. 4        přijat

č. 5        přijat

č. 6        přijat

č. 7        přijat

č. 8        přijat

č. 9        přijat

č. 10      přijat

č. 11      přijat

Informace ohledně začátku školního roku Vám budou zaslány nejpozději do konce srpna 2020.

****************************************************************

22. 6. 2020

Vážení rodiče,

výsledky zápisu zveřejňujeme postupně.

Otevřete si potvrzovací e-mail, který Vám přišel po odeslání přihlášky do ZUŠ.

V něm nalezne odkaz na stav zápisu (přijat - čekatel - nepřijat).

Kompletní výsledky budou k dispozici nejpozději do zítřejšího večera.

Děkujeme za pochopení.

****************************************************************

20. 6. 2020

zápis byl uzavřen

druhé kolo bude vypsáno pro obory, které nejsou obsazeny

předpokládaný termín - konec srpna a začátek září 2020

sledujte tuto stránku webu školy

****************************************************************

15. 6. 2020

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vysvědčení budou učitelé vydávat ve škole v pondělí 29. 6. od 14 do 17 hodin

 a 30. 6. od 9 do 13 hodin. Učitelé, kteří vyučují na dálku, budou vysvědčení

vydávat v úterý 30. 6. od 14 do 17 hodin. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ŽÁKY NEBO JEJICH RODIČE, KTEŘÍ SE UČILI POUZE NA DÁLKU

A PŘICHÁZEJÍ DO BUDOVY ŠKOLY POPRVÉ, JE KE STAŽENÍ ZDE...

Vyplněné a podepsané je odevzdejte prosím vyučujícímu.

****************************************************************

3. 6. 2020

PŘIHLÁŠKA PRO ZÁPIS NA DÁLKU

Zde lze stáhnout přihlášku pro uchazeče, kteří vykonávají zápis na dálku

Přihlášku tvoří dvě strany. Po vyplnění ji, prosím, doručte do ZUŠ (nejpozději 19. 6. 2020)

STRANA 1   STRANA 2  

****************************************************************

1. 6. 2020

ZÁPIS - CHRASTAVA

Termín zápisu naleznete zde...

Na zápis v Chrastavě není třeba předem vyplňovat elektronickou přihlášku,

stačí v určeném čase osobně přijít (uchazeč a rodiče).

****************************************************************

1. 6. 2020

ZÁPIS - HRÁDEK NAD NISOU

termín zápisu naleznete zde...

Na zápis v Hrádku není třeba předem vyplňovat elektronickou přihlášku,

stačí v určeném čase osobně přijít (uchažeč a rodiče).

Od září 2020 bude ZUŠ v Hrádku nad Nisou jako samostatná ZUŠ.

****************************************************************

1. 6. 2020

ZÁPIS DO ZUŠ LIBEREC

Přihlaste se k zápisu. Od 1. 6. 2020 klikněte zde...

Po otevření vyplňte prosím ve svém počítači přihlášku, vyberte si datum a čas zápisu.

Při zápisu Vám ve škole vyplněnou přihlášku vytiskneme ke kontrole a k podpisu.

Termíny a organizaci zápisu naleznete níže. Doporučujeme si je přečíst.

Těšíme se na Vás.

****************************************************************

24. 5. 2020

Termíny zápisu do ZUŠ na školní rok 2020 / 2021 čtěte zde...

Organizaci zápisu do ZUŠ na školní rok 2020 / 2021 čtěte zde...

ZÁPIS JE MOŽNÝ POUZE PO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY,

kterou na webu otevřeme od 1. 6. 2020

****************************************************************

21. 5. 2020

Dne 25. 5. 2020 budou zveřejněny informace k zápisu do ZUŠ na školní rok 2020 / 2021

Elektronické přihlášky na zápis od 1. 6. 2020 na webu ZUŠ Liberec

****************************************************************

20. 5. 2020

Čestné prohlášení zákonných zástupců pro žáky,

kteří docházejí na výuku do ZUŠ ke stažení

zde...

****************************************************************

10. 5. 2020

Vážení rodiče,

na odkazu naleznete podrobné informace k zahájení a průběhu výuky

od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020, včetně čestného prohlášení.

Odkaz ve formátu pdf... 

Odkaz ve formátu docx...

Tomáš Kolafa, ředitel

****************************************************************

6. 5. 2020

Vážení rodiče,

otevření budovy školy je složitý a časově náročný organizační proces,

z toho důvodu otevřeme ZUŠ Liberec v týdnu od 18. 5. 2020.

Všem rodičům budeme rozesílat v nejbližších

dnech provozní a organizační informace k zahájení výuky ve škole.

Vzhledem k trvajícím omezením také zveřejníme, které umělecké obory,

studijní zaměření a jednotlivé předměty budou pokračovat ve výuce na dálku.

Děkuji a jsem s přátelským pozdravem

Tomáš Kolafa, ředitel

****************************************************************

4. 5. 2020

Vážení rodiče,

MŠMT informovalo veřejnost, že se základní umělecké školy mají otevřít 11. 5. 2020.

Do dnešního dne jsme neobdrželi Soubor hygienických pokynů pro ZUŠ, podle kterých se

mají vytvořit podmínky pro výuku v budově školy.

Otevření budovy školy je složitý organizační proces, z toho důvodu nemohu v tuto chvíli

zaručit, že 11. 5. 2020 otevřeme a jaká studijní zaměření budou pokračovat

ve výuce na dálku.

Děkuji za pochopení a jsem s přáním pěkného dne

Tomáš Kolafa, ředitel

****************************************************************

23. 4. 2020

Vážení rodiče,

v současné době se naše škola připravuje na možnost otevření ZUŠek podle Vládou vydaného návrhu na uvolnění škol.

ZUŠ by měla od 11. 5. 2020 rozběhnout individuální výuku a od 25. 5. 2020 výuku a vzdělávání s maximálně 5 dětmi.

Podmínky k otevření ZUŠ zatím nebyly Ministerstvem školství přesně stanoveny. Otevření budovy školy závisí na několika základních parametrech:

1)      přítomnost učitelů a správních zaměstnanců spadajících do zdravotně rizikových skupin

2)      souhlas rodičů s účastí dítěte ve škole s dodržením předepsaných hygienických podmínek

3)      schopnost školy zajistit předepsané provozní hygienické podmínky

4)      postup školy při prokázání nákazy v době výuky ve škole

Jakmile ZUŠ obdrží závazné pokyny (především hygienické), budeme Vás informovat o podmínkách výuky od 11. 5. a následně od 25. 5. 2020.

Zároveň vycházím také z faktu, jak se v průběhu posledních dní razantně mění rozhodnutí Vlády. Proto se může stát, že za 14 dní budeme řešit jinou situaci.

V případě dotazů pište na e-mail kolafa@zusliberec.cz

Tomáš Kolafa, ředitel

****************************************************************

2. 4. 2020

Vážení rodiče,

chci Vám poděkovat za spolupráci s učiteli ZUŠ Liberec během distanční výuky.
Společně nalézáte nejschůdnější způsoby uměleckého růstu Vašich dětí.

Příští týden bude kratší, protože ve čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny a po víkendu
sváteční pondělí. Nechte prosím odpočinout své děti - naši učitelé jim nebudou posílat
žádné další úkoly ani zábavné úlohy na zpestření nebo odreagování.

Spíše si dovolím dát (dobrovolný) úkol Vám rodičům.
Všichni máme za sebou celou řadu situací a nových zkušeností, které s přibývajícím časem
vytvářejí určitou strukturu výuky a způsoby komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky.
Tak, jak jsem s některými z Vás osobně, e-mailem nebo telefonem mluvil,
zjišťujete, co Vám do Vašich domovů přinesla distanční výuka nového,
naopak co Vám zase "vzala", co Vám chybí, co nebo kdo a jak Vás mile, nemile překvapilo.
Své postřehy od jednoslovných až po epicky pojaté posílejte prosím
nejpozději do 14. dubna 2020 (úterý po Velikonocích).

Výsledný anonymizovaný text pak pro inspiraci, k zamyšlení a potěchu umístíme na web
školy, abyste viděli, že v tom nejste doma sami.

Přeji Vám, Vašim nejbližším a dětem vše dobré

Tomáš Kolafa
ředitel ZUŠ

 

 

****************************************************************

20. 3. 2020

Vážení rodiče,


máme za sebou jeden týden od uzavření ZUŠ Liberec.


Chci Vám jménem všech učitelů poděkovat za vstřícný přístup

k distančnímu vzdělávání a pochopení situace, ve které jsme se ocitli.

Myslím, že se pomalu, ale jistě začínáme v distančním vzdělávání

orientovat a nalézáme způsoby, které jsou pro Vás i pro učitele schůdné.


K určitému obohacení domácího pobytu jsme na webových

stránkách ZUŠ Liberec otevřeli v sekci NOVINKY okno, kde naleznete texty

z distančního vzdělávání napříč všemi obory, které pravidelně aktualizujeme.

Budete-li mít čas a chuť, otevřete si v link a nahlédnete,

co se děje v dalších uměleckých oborech v ZUŠ Liberec

http://www.zusliberec.cz/informace-pro-rodice-novinka-123.html


V případě dotazů se prosím obracejte na své třídní učitele nebo na mě.


S přáním všeho dobrého

Tomáš Kolafa, ředitel

 

 

****************************************************************

17.3.2020

Vážení rodiče,

v ZUŠ Liberec budeme v době uzavření školy vyučovat tzv. distanční formou.
To znamená, že Vás a Vaše děti budou učitelé kontaktovat, aby zajistili výuku vzdáleným přístupem.
Mnohým z Vás se rázem změnil každodenní běh života. V ZUŠ Liberec máme
zájem, aby Vaše děti zůstaly v kontaktu s uměleckým vzděláváním.
Distanční způsob výuky omezuje klasický kontakt s učitelem,
ale pozitivem je, že rodiče i učitelé pochopí distanční výukou
digitální svět, který je pro naše děti naprosto samozřejmým komunikačním prostorem.

Každý pedagog se v současnosti snaží navázat s Vámi kontakt, aby mohl distanční výuku zahájit.

ZUŠ Liberec výuku neruší, ale realizuje ji distančně.


V ZUŠ Liberec jsme si vědomi toho, že základní (střední) školy na děti, a tím pádem
i na rodiče, přenášejí celou řadu povinností, aby splnili učivo daného ročníku.
Víme, že povinnosti v základní (střední) škole jsou na prvním místě.
Myslíme si, že umělecké disciplíny mohou být pro děti příjemným nebo jiným
rozptýlením jejich domácího pobytu.

Učitelé ZUŠ Liberec v současnosti také hledají cesty, jak zpestřit dětem
domácí pobyt. Myslím, že vzájemnou dobrou vůlí a snahou nalézt nejvhodnější
způsob výuky, dokážeme společně velmi dobře zvládnout současný běh věcí.

V případě dotazů se prosím obracejte na své učitele nebo mě.

Přeji Vám všem jen to dobré

Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec

****************************************************************

10.3.2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19

je na základě sdělení zřizovatele do odvolání

ZUŠ LIBEREC UZAVŘENA pro žáky a rodiče

Tomáš Kolafa, ředitel