Opustil nás kolega Jaroslav Koutský

Ve čtvrtek 25. března 2021

nás v věku 83 let navždy opustil kolega

JAROSLAV KOUTSKÝ

Rozloučení se koná

ve čtvrtek 1. dubna 2021

v 11 hodin v obřadní síni

libereckého krematoria

Kdož jste ho znali a měli rádi,

věnujte mu tichou vzpomínku.