La Follia

La Follia

je kytarový soubor složený ze žáků druhého stupně a vyšších ročníků prvního stupně. Souborová hra plní funkci doplňujícího předmětu k výuce hry na kytaru. Žáci se seznamují s literaturou a dějinami nástroje, procvičují rychlé čtení z listu, učí se souhře, poznávají skladby určené kytarovým souborům i převzaté z literatury pro jiná nástrojová obsazení, vzájemnému naslouchání druhým po stránce hudební i lidské. V hodinách souborového hraní je prostor i na studium specifických kytarových výrazových prostředků a technik. Procvičuje se zde i hra z akordových značek a probírají se technické a výrazové prostředky potřebné pro zvládnutí nacvičovaných skladeb.

Pravidelné zkoušky

pondělí 17,20 – 18,05 hodin ve třídě č. 412

Učitel

Věra Párysová

žáci jsou ze tříd učitelů V. Párysové, M. Macka  a V. Macháčka.

Členové souboru 2015 / 2016

Jan Balcar, Zuzana Fišerová, Anna Františka Fürstová, Lukáš Hajný

Nikola Machalová, Martin Stárek, Lucie Stárková, Zuzana Suchá

Repertoár

Thomas Buhé: žánrová dua

Leonhard von Call: Trio

Francis Lai: Love story

Vánoční spitituál Z Betléma se ozývá

Jan Trojan: Vánoční pastorela Probuďte se, pastuškové

Doprovody písní ze zpěvníků

Vánoční repertoár

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ