Kontaktní údaje

Úplný název školy

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace


Sídlo školy:
Frýdlantská 1359/19
460 01 Liberec 1
IČ: 640 40 445
Zřizovatel: Statutární město Liberec

Tel./fax: 485 110 192

E-mail: info@zusliberec.cz


Detašovaná pracoviště

Chrastava
hudební a výtvarný obor
Turpišova 407, 463 31 Chrastava

Tel.: 734 327 193

E-mail: vykypelova@zusliberec.cz nebo kotlar@zusliberec.cz


Tomáš Kolafa ředitel tel.: 605 570 036

Julie Valentová zástupkyně pro hudební obor - klávesové nástroje a pěvecké oddělení
tel.: 739 451 285
Anna Langrová zástupkyně pro hudební a nehudební obory - strunné, dechové a bicí nástroje
tel.: 739 451 286
Ondřej Mašek zástupce ředitele pro nehudební obory tel.: 778 541 775
Zuzana Škodová
hospodářka školy tel.: 778 541 774
Hana Kellerová sekretářka kolektivního vyučování tel.: 739 200 229
Květoslav Kozák
školník tel.: 734 327 224
vrátnice od 12:30 hodin tel.: 482 712 940

E-mail: prijmeni@zusliberec.cz