Koncertní sbor Severáčku

Sborový zpěv vede žáky k rozvoji celkové hudebnosti, především pak k rozvoji vokálních dovedností. Tento předmět umožní žákům nejen racionální, ale i emocionální a umělecké poznávání života, rozvíjí hudební cítění a tvořivost žáků. Ve výuce se žáci seznámí nejen se základními pěveckými dovednostmi jako je intonace, rytmus, výslovnost, tvoření tónu, dechová technika, ale také pracují s textem, zpívají s hudebním doprovodem a učí se výrazem vyjádřit obsah jednotlivých písní.

Zpěv ve sboru rozvíjí přirozenou muzikálnost, hudební paměť a přirozený hudební a pěvecký projev. Žáci rozvíjejí nejen svůj individuální hlasový potenciál, ale také se učí spolupráci s ostatními. Jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k nacvičování písní a jejich prezentaci na veřejnosti. Seznamují se s písněmi různých žánrů a období. Od prvního ročníku si žáci osvojují a následně prohlubují správné pěvecké návyky (rovné držení těla, žeberně-brániční dýchání, měkké nasazení tónu, přesná artikulace apod.). Dále se učí reagovat na gesta sbormistra, orientovat se v zápisu jednohlasých i vícehlasých skladeb. V neposlední řadě se zde učí také zodpovědnosti, spolupráci a toleranci k ostatním dětem, rozvíjejí schopnost reagovat jeden na druhého, učí se určité kolegiální kázni, která vede ke skupinovému výsledku, ale nepotlačuje jejich schopnosti a dovednosti individuální. Součástí výuky je i vystupování sboru na koncertech a různých veřejných vystoupeních.

Od svého založení v roce 1958 manželi Jiřinou a Milanem Uherkovými představuje Severáček velkou “sborovou rodinu” – ve čtyřech přípravných odděleních a koncertním sboru nyní zpívá na dvě stě třicet děvčat a chlapců od čtyř do osmnácti let.

Za šest desetiletí trvání prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými vítězstvími v domácích i zahraničních soutěžích; mimo jiné 4x ve španělském Cantonigros, v estonském Pärnu, 4x v řecké Preveze a na Rhodosu, 2x na britském ostrově Jersey, 5x v belgickém Neerpeltu, ve francouzském Nantes a Tours, v italském Arezzu, ve slovinském Celju, ve švýcarském Winterthuru, 3x v Praze, 3x v Bratislavě, 3x v italské Riva del Garda (celkem už přes 35 prvenství). Mezi nejnovější mezinárodní úspěchy patří tři první ceny, vítězství v kategoriích a cena za nejlepší dramaturgii na mezinárodní soutěži Slovakia Cantat v Bratislavě v dubnu 2019 a dvě vítězství a hlavní cena Petra Ebena na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Praze v listopadu 2019.

Nadšené ovace publika provázely Severáček zatím na třech kontinentech – ve dvaceti zemích Evropy, v Sýrii a Jordánsku, v USA, Kanadě, Jižní Koreji a v Japonsku. Severáček bývá též hostem Pražského jara i dalších mezinárodních hudebních festivalů (např. Basilej, Paříž, Toronto, Bělehrad, Athény, Barcelona, Brno). Nejnověji má za sebou mimořádně úspěšné turné po Jižní Koreji v říjnu 2018.

Severáček pravidelně natáčí pro rozhlas a televizi, na svém kontě má několik gramofonových desek a osm samostatných CD. Významná je jeho spolupráce s našimi předními orchestry (např. s Českou filharmonií v prosinci 2018), dirigenty i operními scénami (především s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci).

V repertoáru sboru najdeme skladby všech slohových období od středověké hudby po současné, často experimentující sborové kompozice. Výrazný podíl tvoří úpravy lidových písní zpívaných převážně v originálním jazyce.

Léta prožitá v Severáčku poznamenala všechny jeho generace. Vedle stovek hudebních pedagogů je mezi bývalými členy také mnoho profesionálních hudebníků a pěvců; např. operní sólisty je možné slyšet nejen na našich předních operních scénách, ale též v Mnichově, Drážďanech nebo v Paříži.

Sbormistryní a uměleckou šéfkou Severáčku je Mgr. Silvie Langrová (Pálková), DiS., absolventka Pardubické konzervatoře a Univerzity Hradec Králové. Je zvána do porot našich a mezinárodních soutěží (Llangollen, Cantonigros ad.), organizuje sborové přehlídky a semináře. Za sbormistrovskou činnost obdržela v roce 2016 od Unie českých pěveckých sborů cenu Františka Lýska.

Učitelé

Silvie Langrová, sbormistryně a hlasová průprava

Eva Dvořáková, klavírní spolupráce

Radka Fryčová a Andrea Čančarová Houfková, hlasová průprava

Pravidelné zkoušky

pondělí 16:30 - 18:30 hodin

pátek 16:30 - 18:30 hodin

malý sál

Členové sboru 2020 / 2021

Barsová

Magdaléna

Bathyánny

Emma

Baťková

Eliška

Bernášková

Kamila

Blažek

Teodor

Budaiová

Anna

Čepičková

Zuzana

Čepičková

Lucie

Emingerová

Nikola

Fantíková

Zuzana

Feckaničová

Klára

Feřtová

Anežka

Fiala

Jan

Fričová

Markéta

Fryč

Jakub

Fryč

Jonáš

Fürstová

Luisa Marie

Gajancová

Michaela

Gebouská

Kateřina

Girl

Matěj

Grešulová

Kristýna

Gschwentner

Michal

Hálková

Veronika

Hanková

Kamila

Hanzlová

Tereza

Hlávková

Anežka

Hůlková

Anna

Hůlková

Marie

Hylský

Štěpán

Karová

Natálie

Kellerová

Kristýna

Knězů

Natálie

Kodýtková

Jiřina

Komendrová

Magdalena

Koubková

Marie

Králová

Tereza

Kubálková

Kristina

Kupec

Ondřej

Kytýrová

Karolína

Lajksnerová

Anna

Lengyelová

Tereza

Líbalová

Anežka

Loulová

Eliška

Marková

Taťána

Marková

Jana

Mervartová

Amélie

Mikuláš

Matyáš

Minsterová

Alžběta

Mutori

Tariro

Myslivcová

Emma

Pálka

David

Paluba

Michal

Palubová

Adéla

Pavelková

Tereza

Pavelková

Zuzana

Pižlová

Natálie

Povolná

Vendula

Profous

Matěj

Putíková

Adéla

Rejlková

Markéta

Rydvanová

Michaela

Shon

Ondřej

Stejskalová

Marie

Stejskalová

Jana

Szatkowská

Diana

Szatkowská

Vanesa

Šedivá

Adéla

Šormová

Adéla

Šourková

Danielle Julie

Šuríková

Kateřina

Takačová

Natálie

Tomášová

Adéla

Treuchelová

Anna

Ubiasova

Victoria

Udič

David

Váchová

Amálie

Vašáková

Dorota

Víchová

Šárka

Vítová

Barbora

Volfová

Veronika

Volfová

Anna

Vorlíčková

Lucie

Voženílková

Adéla

Vurstová

Adéla

Zelerová

Ada

Židová

Aneta

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Severáčku