Komorní orchestr

Komorní orchestr byl založen v květnu 2014 z žáků, kteří se zúčastnili projektu Comenius (2010 - 2012). Byl nastudován první program, který komorní orchestr předvedl v červnu 2014 na koncertě v kostele v Ostašově a na Zahradních slavnostech v Jedličkově ústavu. V letech 2015 a 2018 pod vedením Marcely Mikoláškové získal 1. místo ve své kategorii v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Komorní orchestr ZUŠ je primárně smyčcovým orchestrem. Hraje ve složení I. a II. housle, viola, violoncello, kontrabas. Příležitostně je rozšířen o jiné hudební nástroje. Byl založen pro pokročilejší žáky, kteří zvládnou zahrát náročnější repertoár. Žáci mají další možnost poznávat repertoár komorní hudby, nové hudební formy, jiné harmonické vazby. Učí se pracovat více detailně, technicky, rytmicky a výrazově.

Žáci uplatňují své dovednosti také ve školním symfonickém orchestru a v jiných hudebních seskupeních.

Repertoár tvoří především hudba klasická, je doplněna i hudbou filmovou.

Učitelé

Věra Kolafová

Členové orchestru 2019 / 2020

Bašinová Isabela                    violoncello

Breuer Vít                              viola

Čížková Eliška                       housle

Gabryš Matyáš                       housle

Gabryšová Klára                    violoncello

Hajný Tomáš                          housle

Janáková Viola                       housle

Kramářová Adéla                   housle

Landfeld Vít                           housle

Lengyel Filip                          housle

Menzelová Zuzana                 violoncello

Plívová Adéla                         viola

Radostná Adéla                      housle

Sadílková Aneta                     housle

Šafaříková Adéla                    viola

Šálek Matěj                            housle

Šitinová Kamila                      violoncello

Šťovíčková Emma                 violoncello

Uretschlägerová Adéla           housle

Vestfál Jiří                               housle

Pravidelné zkoušky

Pátek 14:40 - 16:10 hodin, č. 223 nebo ve velkém sále

Repertoár

Edvard Grieg: Suita z Holbergových časů - část Preludium, Sarabanda, Air, Rigaudon

Josef Suk: Ukolébavky op.33, 2. část Píseň

František Xaver Thuri: Pastorela in F

Antonio Vivaldi: Koncert in F pro flétnu, smyčce a cembalo

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ