Juniori

Smyčcový orchestr Juniori

Smyčcový orchestr Juniori navazuje v nástrojové vyspělosti na přípravný, mladší soubor Bambini. Je složen převážně z žáků čtvrtých a pátých ročníků prvního stupně individuální výuky. Hrají zde však  také žáci mimo tento rámec (mladší i starší).  Orchestr zajišťuje svou náročnou prací při zkouškách a veřejných vystoupeních umělecký růst všech svých členů, a to nepostradatelnou praxí ve hře na hudební nástroj. Jsou zde zastoupeny všechny čtyři smyčcové skupiny, základ každého velkého symfonického orchestru – housle, violy, violoncella a kontrabasy. Spolupracují také talentovaní žáci z klavírního a někdy i z dechového oddělení. Během zkoušek se mladí hudebníci seznamují s některými odbornými pojmy, které dosud neznali. Zavádějí hudební teorii do praxe, učí se ohleduplnosti ke svým spoluhráčům a poznávají, jak  je důležitá disciplína a zodpovědnost při umělecké práci v kolektivu.  Při hře vnímají gesta a pokyny dirigenta, reagují na změny rytmické a dynamické, učí se vystupování a chování na jevišti. Tím vším, podle míry svého talentu, rozvíjejí svou muzikálnost. Po získání potřebné praxe se velké procento žáků stává členy symfonického orchestu ZUŠ Liberec. Je jen málo základních uměleckých škol v celé ČR, které mohou svým žákům nabídnout účast v tak velkém orchestru.

 

Učitelé

NALEZINEK Jaroslav (dirigent), BULVA František (housle, viola), SANVITO Vladimíra (violoncello, kontrabas)

 

Členové orchestru 2019 / 2020

1. HOUSLE                          2. HOUSLE                          3. HOUSLE                          VIOLY

Bárta Tomáš                           Feřtová Anežka                 Banýr Tobiáš                       Kreiner Jan

Černíková Alice                     Janák Tadeáš                      Fedurcová Magdaléna         Uretschlägerová Aneta

Bel Hadjsalah Yasmine           Kozáková Klára                  Fojtíček David

Hansalová Karolína                Pěnička Michael                  Hercíková Michaela

Horáčková Julie                     Peša Alan                            Lengyelová Tereza

Kmentová Hana                     Skálová Anežka                  Pazourová Marie

Kopalová Dominika               Pochopová Natálie               Popova Anastasia

Kounková Miriam                  Sovová Klára                         Schillerová Diana

Kramářová Adéla                   Šebestová Antonie              Stebel Adam

Novotná Lenka                      Šebestová Antonie               Šeflová Magdaléna

Pěničková Magdaléna                                                         Vašáková Dorota

Pochopová Natálie

Prokeš Jan

Rydvan Václav

 

 

VIOLONCELLA                      KONTRABASY

Bašinová Isabela                    Křížanovský Michal

Hauser Matyáš                        Hofrichter David

Kubíčková Lenka

Myslivcová Emma

Němcová Julie

Pilařová Markéta

Šťovíčková Róza

Vanerová Natálie

 

 

Další učitelé, kteří připravují své žáky pro hru v orchestru:

A. Langrová,   D. Grobárová,     N. Lomtadze,   O. Patlatyj,   P. Matěják,  O. Doubová, M. Bařinka, V. Kolafová, M. Opletalová, T. Hybrant, L. Dvořáková, Z. Tipková, M. Doubravská, B. Černá

Pravidelné zkoušky

Úterý, velký sál ZUŠ a jeho dvě přísálí, 15.40 - 17.15 hodin


Repertoár

John Towner Williams - Theme from Schindler´s List (Soundtrack)

houslové sólo Aneta Sadílková

anglický roh Daniela Horáková

harfa Beata Seifertová

 

Evangelos Vangelis - El Greco (Soundtrack)

 

Udo Jürgens - Řecké víno

 

Adolphe Adam - Galop

 

Giulio Caccini - Amarilli mia bella

žák z pěveckého oddělení (bude upřesněno)

 

Wolfgang Amadeus Mozart - Agnus Dei

žák z pěveckého oddělení (bude upřesněno)