Historie

Liberec je jedno z největších měst České republiky, nachází se v krásné přírodní scenérii, má bohatou a významnou historii.

Počátkem 20. let se mimo jiné začíná významně projevovat i jako středisko umělecké činnosti. Do tohoto období spadá i vznik České hudební školy, která byla v tomto městě založena v r. 1925.

Prošla dlouhým a složitým vývojem, sídlila v několika budovách a z malé městské školy se rozvinula v jednu z největších uměleckých škol tohoto typu v České republice. V počátcích v ní studovalo 120 žáků, během desítek let jejího působení se proměnila v Lidovou školu umění (1961), později v Základní uměleckou školu (1991). Absolvovaly ji tisíce žáků a stovky z nich se dále věnovaly umění profesionálně, např. klavírista Zdeněk Hnát, Arnošt Střížek, violoncellisté Marek Jerie, Jan Zvolánek, houslista Jiří Klika, herci Dagmar Bláhová, Stanislava Bartošová, Oldřich Kaiser, zpěvák Luděk Vele, výtvarník Roman Karpaš, dirigent Martin Doubravský atd.

Současná Základní umělecká škola sídlí v nové budově ve Frýdlantské ulici, byla postavena v roce 1995 a ve stejném roce byla vyhlášena stavbou roku České republiky. Škola s kapacitou 1877 žáků je samostatným právním subjektem a jejím zřizovatelem je Statutární město Liberec. Poskytuje vzdělání v hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném oboru; vyučuje v ní na 80 učitelů. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

Má řadu souborů a orchestrů, např.: Severáček, liberecký dětský pěvecký sbor ZUŠ, který založili v r. 1958 manželé Jiřina a Milan Uherkovi, má na 200 zpěváčků, kteří šíří slávu a dobré jméno české sborové školy doslova po celém světě. Je laureátem mnoha významných evropských sborových soutěží, zpíval ve více jak 20 zemích 3 světadílů, natočil mnoho skladeb v rozhlase, televizi, píší pro něj přední soudobí autoři (Eben, Hurník, Mácha, Hanuš, Raichl a další).

Symfonický orchestr ZUŠ Liberec, Dechový orchestr ZUŠ Liberec, Jazzová přípravka, Jazz Girls, Žákovský Big Band ZUŠ Liberec - i tyto orchestry jsou laureáty mnoha národních i mezinárodních soutěží a projezdily celou řadu evropských zemí. Mezi další soubory patří Soubor lidových nástrojů Dudáček, Kytarový orchestr La Follia, kytarový soubor Sambinha a přípravné smyčcové soubory Bambini a Juniori. Stejně úspěšné jsou i divadelní soubory Divadla Vydýcháno a soubory tanečního oboru.

Na dobrém jménu školy se podílí výtvarné a hudební detašované pracoviště v Chrastavě, jejíž žáci vystavují na výstavách v Čechách i v zahraničí. V roce 2013 bylo otevřeno další detašované pracoviště hudebního oboru školy v Hrádku nad Nisou.

Škola působí jako metodické centrum, pořádá a organizuje koncerty, výstavy, soutěže. Zúčastňuje se velmi úspěšně interpretačních soutěží, je účastníkem mezinárodních hudebních projektů, je součástí kulturního života Liberce.