E-omluvenka

Pro omluvení žáka z výuky a informace učitelům vyplňte a odešlete následující formulář:

Tato forma omluvenky je pouze informativní. Žák je povinen při příchodu do školy předložit omluvenku v žákovské knížce.

E-omluvenka

(pro případnou zpětnou kontrolu)