Dudáček

Lidový soubor ZUŠ v Liberci „DUDÁČEK“ pracuje pod společným vedením uč. Anny Langrové a uč. Vlastimila Macháčka.

Krátce po svém založení v roce 1997 se dostavily i první skromné úspěchy v podobě veřejných vystoupení, nejprve na půdě školy a brzy i na kulturních akcích ve městě a jeho okolí.

„DUDÁČEK“ je pravidelně zván na nejrůznější kulturní a společenské akce (velikonoční a vánoční trhy, vítání jara apod.), kde si v průběhu let své existence získal trvalé místo. Důležitá v tomto směru je i spolupráce s „UMĚLECKÝM SDRUŽENÍM BOHÉM“, ze které vzešel i název souboru „DUDÁČEK“.

Využití českých dud, lidového nástroje, který má bohatou tradici zejména ve folklóru jižních a jihozápadních Čech, určilo i umělecké zaměření souboru – současný repertoár zahrnuje na 40 melodií a písní z výše uvedeného regionu.

Členové souboru 2015 / 2016

Cybachová Sabina - zpěv
Gardner Mariliah - housle
Gardner Tristan Henry - housle
Kasan Václav - housle
Kolafová Štěpánka - housle, dudy
Kubáček Jan - kontrabas
Lukášková Alena - housle

Učitelé

Vlastimil Macháček, Anna Langrová

Pravidelné zkoušky

pondělí  - 17:15 - 18:00
č. uč.: 414

Repertoár

české lidové písně

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ