Detašované pracoviště Hrádek nad Nisou

K 1. 9. 2020 bylo detašované pracoviště Hrádek nad Nisou zrušeno a stalo se součástí nového subjektu ZŠ a ZUŠ Hrádek nad Nisou, Komenského 478