Detašované pracoviště Chrastava

Vánoční koncert se uskutečnil

ve středu 12. 12. 2018 od 17:00 hodin

v Turpišově ulici v Chrastavě

Žáci hráli koledy v duetu, triu a kvartetu:

Narodil se Kristus Pán

Veselé vánoční hody

Štěstí zdraví

Chtíc, aby spal

Tichá noc

Miroslav Kotlár