ZÁPIS - PŘIJATÍ ŽÁCI

Vážení rodiče,

níže uveřejňujeme seznamy přijatých žáků a čekatelů (klikněte na studijní zaměření).

Nepřijatí žáci nejsou v tabulkách uvedeni.

Pokud se uvolní v září 2017 místo, budou čekatelé přednostně dle počtu dosažených bodů a hodnocení vyzváni k zapsání do ročníku.

ZUŠ Liberec má Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanovenu kapacitu 1877 žáků, kterou nesmí překročit. Z toho důvodu nemůžeme přijímat více zájemců.

Děkujeme za Váš zájem o umělecké vzdělávání. Tomáš Kolafa, ředitel

Hudební obor - přípravné studium I.

Hudební obor - přípravné studium II.

Hudební obor - smyčcové nástroje

Hudební obor - dechové nástroje

Hudební obor - bicí nástroje

Hudební obor - kytara

Hudební obor - klávesové nástroje

Hudební obor - sólový zpěv

Hudební obor - sborový zpěv

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně-dramatický obor