Vedení školy

Tomáš Kolafa ředitel tel.: 605 570 036
Jiřina Goldsteinová zástupkyně pro hudební obor
klávesové a pěvecké oddělení
tel.: 739 451 285
Anna Langrová zástupkyně pro hudební obor
strunné a dechové oddělení
tel.: 739 451 286
Libuše Vrtišková Hájková zástupkyně pro nehudební obory tel.: 739 200 229
Zuzana Škodová
hospodářka školy tel.: 485 110 192
Hana Kellerová sekretářka kolektivního vyučování tel.: 485 110 192
Libor Truhlář školník tel.: 734 327 224