Vedení školy

Tomáš Kolafa ředitel tel.: 605 570 036
Julie Valentová
zástupkyně pro hudební obor (klávesové a pěvecké oddělení) tel.: 739 451 285
Anna Langrová

zástupkyně pro hudební obor (strunné a dechové oddělení) a nehudební obory

tel.: 739 451 286
Zuzana Škodová
hospodářka školy tel.: 485 110 192
Hana Kellerová sekretářka kolektivního vyučování tel.: 739 200 229
Květoslav Kozák
školník tel.: 734 327 224