Úplata za vzdělávání (školné)

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ POLOLETÍ
Přípravné studium
850,- Kč
1. – 3. ročník
1.000,- Kč
4. r. – II. stupeň
1.200,- Kč
Studium pro dospělé
9.500,- Kč