Symfonický orchestr

Jakým žákům je soubor určen a co je hlavním cílem jeho činnosti ?

Tento orchestr je určen všem žákům 6. a vyšších ročníků ZUŠ, kteří hrají na hudební nástroj zastoupený v symfonickém orchestru. Do orchestru jsou žák zpravidla zařazován až po získání základních zkušeností v komorní hře nebo i přípravných souborech.

Symfonický orchestr navazuje ve školním roce 2016/2017 na dlouholetou tradici výuky pravidel a zákonitostí orchestrální hry. Sdružuje žáky hrající na smyčcové, dechové dřevěné i žesťové nástroje a bicí.

Orchestrální hra přirozeně doplňuje možnosti individuální výuky, žáci si mimo jiné osvojují sociální chování v rámci celku, stávají se jeho součástí, učí se souhře s ostatními nástroji a uplatňují své dovednosti získané v individuálních lekcích.

Účast žáků v orchestru je z hlediska školy velmi důležitá a žádoucí. Studium partů vychází ze třístupňového systému – individuální příprava partu, nácvik partů na dělených zkouškách nástrojových skupin a společné orchestrální zkoušky.

Členové orchestru 2016 / 2017

Housle

Čížková Eliška

Gardner Mariliah

Gardner Tristan Henry

Gotvaldová Marie

Hajný Tomáš

Havlíček Tibor

Hrdá Veronika

Kasan Václav

Kinská Pavla

Kolář Ondřej

Kozák Martin

Krupka Štěpán

Lukášková Alena

Mayerová Luiza

Novotná Anežka

Pánková Marta

Šafaříková Nathalie

Šálek Matěj

Shon Ondřej

Tůmová Zdena

Vacek Medard

Vestfál Jiří

 

Viola

Čvančara Petr

Fiala Jan

Kadlecová Annelie

Šafaříková Adéla

Tužová Dominika

 

Violoncello

Gabryšová Klára

Lačná Karolína

Menzelová Zuzana

Podhorná Anna

Prokešová Kristína

Semerádová Hana

Šťovíčková Emma

 

Kontrabas

Adámek Daniel

Dostálová Nicola

Kubáček Jan

Valenta Tomáš

 

Příčná flétna

Fialová Anna

Knoppová Kristýna

Krejčová Julie

 

Hoboj

Hartmanová Kateřina

Kostková Veronika

 

Klarinet

Antlová Petra

Sakmary Matěj

 

Trubka

Breuer Vít

 

Pozoun

Bobek Matyáš

Jakubec Jakub

 

Bicí

Chotěborová Barbora

Marek Lukáš

 

Učitelé

Věra Kolafová, Anna Langrová, Jarmil Kabeláč

Pravidelné zkoušky

Symfonický orchestr zkouší pravidelně každou středu ve velkém sále od 17:00 do 18:30 hod.

Repertoár

Ludwig van Beethoven: Německé tance, výběr

Ludwig van Beethoven: Cotratänze, výběr

Johannes Brahms: Uherské tance – č. 1, č. 3, č. 5

Charles Gounod: Faust – baletní suita, výběr

Vánoční koledy v úpravě Milana Uherka

Vadim Petrov: Nokturno in G

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ