Sdružení rodičů a přátel školy

Termíny jednání výboru SRPŠ ZUŠ LIBEREC, z. s.

14. 11. 2017 * 18:00 hodin * č. 218

19. 12. 2017 * 18:00 hodin * č. 218

16. 01. 2018 * 18:00 hodin * č. 218

13. 02. 2018 * 18:00 hodin * č. 218

13. 03. 2018 * 18:00 hodin * č. 218

10. 04. 2018 * 18:00 hodin * č. 218

22. 05. 2018 * 18:00 hodin * č. 218

12. 06. 2018 * 18:00 hodin * č. 218

******************************************************

Složení výboru SRPŠ ZUŠ Liberec, z. s.

JMÉNO TELEFON EMAIL
RADOVAN HAVLÍK 734 574 202 radovan.havlik@gmail.com
ELEONORA KOČÍ 777 102 614 Eleonora.Koci@seznam.cz
DAGMAR VAŇKOVÁ 602 405 849 dasa.vankova@volny.cz
VĚRA LANDSMANNOVÁ 604 927 567 vera.landsmannova@seznam.cz
ANDREA SUKOVÁ 732 240 035 ajkasu@seznam.cz

Rádi uvítáme nové zájemce o činnost ve výboru SRPŠ

******************************************************

Zápis z členské schůze SRPŠ

konané dne 17. 10. 2017 naleznete zde....

******************************************************

Výběr příspěvku SRPŠ

Jak uhradit příspěvek SRPŠ? Více naleznete zde....

******************************************************

Stanovy SRPŠ

Naleznete zde....

Údaje SRPŠ ZUŠ LIBEREC, z. s.

IČO 051 09 442,  číslo účtu 200 106 2405 / 2010

******************************************************

Fond SRPŠ

Zdroje tvorby fondu SRPŠ:

- dobrovolné příspěvky
- dary od sponzorů nebo nadací
- dobrovolné vstupné z akcí spolupořádaných SRPŠ, aj.

Pravidla fondu SRPŠ

Naleznete zde....

Formulář žádosti o příspěvek z fondu SRPŠ

Naleznete zde....