OCENĚNÍ PEDAGOGOVÉ

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy.

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 17 hodin proběhlo v obřadní síni liberecké radnice slavnostní udělení Medaile města Liberec.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec ocenění obdržely tři osobnosti:
Karel Hájek (*1929), všestranný muzikant a pedagog, od roku 1959 až dosud působí na radnici, kde hrou na varhany doprovází obřady (navrhl Jan Šolc)
Petr Vostřák - in memoriam (1938 - 2018), vedl Experimentální studio, v letech 2000 - 2012 provozoval kulturní a společenské centrum Lidové sady v Liberci (navrhl Tomáš Hasil)
Rudolf Mihulka (*1935), hudebník, pedagog, kapelník, od roku 1956 působil jako pedagog hudebního oboru na dnešní ZUŠ Frýdlantská v Liberci (navrhl Jan Prchal)

Dovolte mi, abych Karlu Hájkovi a Rudolfu Mihulkovi touto cestou vyjádřil úctu a poděkování za jejich neúnavnou práci pro ZUŠ, pro Liberec a jeho obyvatele.
Oba svým pedagogickým a muzikantským působením ovlivnili celou řadu absolventů ZUŠ - řadu z nich nasměrovali na profesionální dráhu
a stovky přivedli k amatérskému muzicírování. Absolventům ZUŠ vtiskli lásku k hudbě a v neposlední řadě vychovali vzdělané a pozorné posluchače a diváky.
Pro ZUŠ bylo a je velkým štěstím, že má ve svých učitelských řadách pedagogy, kteří dávají škole kvalitu, směr, charakter a tvář.

V průběhu předávání proběhlo také několik hudebních vystoupení.
Panu Hájkovi předneslo Klavírní trio ZŠ a ZUŠ Jabloňová a ZUŠ Frýdlantská Dumku č. 6 od Antonína Dvořáka, ve kterém hraje Klára Gabryšová na violoncello ze tř. V. Kolafové.
Klavírní trio svým mimořádným výkonem nadchlo všechny přítomné zastupitele, hosty i oslavence.  Trio ukázalo, proč se stalo vítězem ústředního kola soutěže ZUŠ
a proč bylo pozváno v červnu 2019 na nahrávání Bayerischer Rundfunk Klassik.
Augustin Bernard svolal bývalé členy Big Bandu. Ti zahráli překvapivě tři skladby z balkónu obřadní síně, kde se předtím "skrývali" i s nástroji před zraky účastníků oslavy.
Obě hudební uskupení ukázala vysokou interpretační kvalitu, radost z hudby a potvrdila, jak důležití jsou erudovaní pedagogové pro školu.

V programu ceremoniálu oba naši oslavenci pohovořili o svých začátcích v Liberci, o tehdejší hudební scéně a proměnách ve škole.
Svá vyprávění oba zasadili do příběhů, ve kterých dokumentovali poměry doby a životní situace od padesátých let až do současnosti.
Celý obřad se odehrával v milé a pozitivní atmosféře.

Tiskovou zprávu liberecké radnice a fotografie Jany Kodymové naleznete zde...

 

Tomáš Kolafa, ředitel