Kontaktní údaje

Úplný název školy

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace


Sídlo školy:
Frýdlantská 1359/19
460 01 Liberec 1
IČ: 640 40 445
Zřizovatel: Statutární město Liberec

Tel./fax: 485 110 192

E-mail: info@zusliberec.cz


Detašovaná pracoviště

Chrastava
hudební a výtvarný obor
Turpišova 407, 463 31 Chrastava

Tel.: 734 327 193

E-mail: vykypelova@zusliberec.cz nebo kotlar@zusliberec.cz

Hrádek nad Nisou
hudební obor
Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou

Tel.: 736 485 269

E-mail: mayerova@zusliberec.cz nebo lachman@zusliberec.cz


Tomáš Kolafa ředitel

tel.: 605 570 036

kolafa@zusliberec.cz
Julie Valentová zástupkyně pro hudební obor
klávesové a pěvecké oddělení
tel.: 739 451 285 valentova@zusliberec.cz
Anna Langrová zástupkyně pro hudební obor
strunné a dechové oddělení a nehudební obory
tel.: 739 451 286 langrova@zusliberec.cz
Zuzana Škodová
hospodářka školy tel.: 485 110 192 info@zusliberec.cz
Hana Kellerová sekretářka kolektivního vyučování tel.: 739 200 229 kellerova@zusliberec.cz

Květoslav Kozák

VRÁTNICE

školník

vrátnice od 12:30 hodin

tel.: 734 327 224

tel.: 482 712 940

kozak@zusliberec.cz