INFORMACE - ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

 

školní rok 2017/2018 zahajujeme 4. září 2017

zápisem do rozvrhů individuální výuky,

kde je nezbytná Vaše osobní přítomnost

k domluvě hodiny individuální výuky.

 

Doporučujeme Vám nejprve se zapsat

do hodin kolektivní výuky, které mají pevně

daný rozvrh a v pondělí 4. 9. od 9:30 hodin

si pak domluvit přímo s učitelem hodinu individuální výuky.

Hodinu individuální výuky nelze zapsat elektronicky,

ale pouze osobní návštěvou.

 

Zápis do předmětů kolektivní výuky bude zahájen na webu školy

v sekci NOVINKY 1. 9. 2017 od 8:00 hodin

a bude ukončen 3. 9. 2017 ve 24:00 hodin.

K zápisu potřebujete znát rodné číslo Vašeho dítěte,

přes které se Vám otevře aplikace a dítě bude automaticky

zařazeno do správného ročníku.

 

Pokud se nestihnete zapsat do kolektivních předmětů

prostřednictvím internetu, můžete tak učinit 4. 9. 2017

od 9:30 do 15:00 hodin přímo ve škole.

 

Výuka kolektivního vyučování bude zahájena

podle rozvrhů od 11. září 2017.

 

V případě dotazů prosím zavolejte zástupkyním

ředitele, rády Vám pomohou.

 

Tomáš Kolafa, ředitel