INFORMACE PRO RODIČE

****************************************************************

20. 3. 2020

Vážení rodiče,

máme za sebou jeden týden od uzavření ZUŠ Liberec.

Chci Vám jménem všech učitelů poděkovat za vstřícný přístup
k distančnímu vzdělávání a pochopení situace, ve které jsme se ocitli.
Myslím, že se pomalu, ale jistě začínáme v distančním vzdělávání
orientovat a nalézáme způsoby, které jsou pro Vás i pro učitele schůdné.

K určitému obohacení domácího pobytu jsme na webových
stránkách ZUŠ Liberec otevřeli v sekci NOVINKY okno, kde naleznete texty
z distančního vzdělávání napříč všemi obory, které pravidelně aktualizujeme.
Budete-li mít čas a chuť, otevřete si v link a nahlédnete,
co se děje v dalších uměleckých oborech v ZUŠ Liberec
http://www.zusliberec.cz/informace-pro-rodice-novinka-123.html

V případě dotazů se prosím obracejte na své třídní učitele nebo na mě.

S přáním všeho dobrého
Tomáš Kolafa, ředitel

 

****************************************************************

17.3.2020

Vážení rodiče,

v ZUŠ Liberec budeme v době uzavření školy vyučovat tzv. distanční formou.
To znamená, že Vás a Vaše děti budou učitelé kontaktovat, aby zajistili výuku vzdáleným přístupem.
Mnohým z Vás se rázem změnil každodenní běh života. V ZUŠ Liberec máme
zájem, aby Vaše děti zůstaly v kontaktu s uměleckým vzděláváním.
Distanční způsob výuky omezuje klasický kontakt s učitelem,
ale pozitivem je, že rodiče i učitelé pochopí distanční výukou
digitální svět, který je pro naše děti naprosto samozřejmým komunikačním prostorem.

Každý pedagog se v současnosti snaží navázat s Vámi kontakt, aby mohl distanční výuku zahájit.
ZUŠ Liberec výuku neruší, ale realizuje ji distančně.

V ZUŠ Liberec jsme si vědomi toho, že základní (střední) školy na děti, a tím pádem
i na rodiče, přenášejí celou řadu povinností, aby splnili učivo daného ročníku.
Víme, že povinnosti v základní (střední) škole jsou na prvním místě.
Myslíme si, že umělecké disciplíny mohou být pro děti příjemným nebo jiným
rozptýlením jejich domácího pobytu.

Učitelé ZUŠ Liberec v současnosti také hledají cesty, jak zpestřit dětem
domácí pobyt. Myslím, že vzájemnou dobrou vůlí a snahou nalézt nejvhodnější
způsob výuky, dokážeme společně velmi dobře zvládnout současný běh věcí.

V případě dotazů se prosím obracejte na své učitele nebo mě.

Přeji Vám všem jen to dobré

Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec

 

****************************************************************

10.3.2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19

je na základě sdělení zřizovatele do odvolání

ZUŠ LIBEREC UZAVŘENA pro žáky a rodiče

Tomáš Kolafa, ředitel