Detašované pracoviště Hrádek nad Nisou

Informace

AKCE DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ

ZUŠ LIBEREC V HRÁDKU NAD NISOU

22.03. st  Slavnostní imatrikulace Akademie umění a kultury v Hrádku nad Nisou, Hrádecké klarinetové kvarteto, 18:00 hodin, Hrádek nad Nisou, obřadní síň radnice, žáci ze tř. L. Lachmana

20.04. čt  Vystoupení na vernisáži, Hrádecké klarinetové kvarteto, 17:00 hodin, Hrádek nad Nisou, Chrám pokoje, žáci ze tř. L. Lachmana

29. 4. so Vystoupení na Hrádeckém divadelním jaru, 10:00 hodin, Brána Trojzemí, vystoupí žáci ze tř. L. Lachmana

06.06. út PŘEHRÁVKA - Tvrtko Karlović - klavírní třída, 17:00 hodin, Kinosál Multifunkčního centra, Hrádek nad Nisou

09.06. pá Koncert v rámci Noci kostelů, žáci L. Lachmana, 19:00 hodin, Chrám Pokoje, Hrádek nad Nisou

22.06. čt Závěrečný koncert, žáci L. Lachmana, 18:00 hodin, Chrám Pokoje, Hrádek nad Nisou

28.06. st  Rozloučení se školním rokem, 17:00 hodin, areál Kristýna, Hrádek nad Nisou

PODĚKOVÁNÍ

Vedení ZUŠ Liberec, žáci i učitelé děkují představitelům města Hrádku nad Nisou, panu starostovi Josefu Horinkovi, místostarostovi Pavlu Farskému a paní ředitelce ZŠ TGM Editě Poláčkové za otevření a zprovoznění nových prostor detašovaného pracoviště. Dále děkujeme za podporu Akademie umění a kultury +55 pro místní seniory.

Vedení ZUŠ Liberec děkuje rodičům za trpělivost se zajištěním výuky za dlouhodobě nemocnou paní učitelku Moniku Mádlovou. V současnosti výuku zajišťuje pan učitel Tvrtko Karlović.