Detašované pracoviště Chrastava

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ

06.04. čt

Jarní koncert, klarinetové trio detašovaného pracoviště v Chrastavě, 17:00 hodin, Chrastava, Společenský klub

 

15.05. po

Vernisáž výtvarného oboru detašovaného pracoviště, žáci VO, Chrastava, informační centrum, 16:00 hodin

 

04.06. ne

Chrastavské slavnosti, klarinetové trio detašovaného pracoviště v Chrastavě, celý den

 

20.06. út

Vystoupení na Závěrečné akademii, klarinetové trio detašovaného pracoviště v Chrastavě, 17:00 hodin, Chrastava, Společenský klub

 

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

detašované pracoviště Chrastava

H U D E B N Í    O B O R

h r a   n a   h u d e b n í   n á s t r o j

hra na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, keyboard

pro děti od 5 let a starší (k 1. 9. 2017)

v úterý 6. června 2017 od 12:00 do 18:00 hodin

ve středu 7. června 2017 od 12:00 do 15:30 hodin

ve čtvrtek 7. června 2017 od 12:00 do 15:30 hodin

Turpišova ul. 407 v 1. patře č. 205

 

V Ý T V A R N Ý   O B O R

pro děti od 5 let do 7 let (k 1. 9. 2017),

přípravná výtvarná výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2017)

v pátek 9. 9. 2017

mezi 12. a 17. hodinou

Turpišova ul. 407 v 1. patře č. 205


T ě š í m e   s e   n a   V á s

 

Kritéria, na jejichž základě přijímáme žáky do ZUŠ Liberec

Obecná:

1)  Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, úroveň komunikačních dovedností dítěte.

2)  Charakteristika spolupráce dítěte při zápisu (aktivní, průměrná, pasivní).

Hudební:

1)  Intonační a rytmické předpoklady - zpěv lidové písně.

2)  Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční:

1)  Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

2)  Reagovat pohybem na změny v hudbě (pomalu, rychle, zastavení...).

3)  Předvést pohybovou představivost – zatančit podle jednoduchého zadání (ptáček, koník...).

4)  U dětí starší devíti let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...).

Výtvarná:

1)  Uchazeč o přípravné studium, 1. a 2. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).

2)  Uchazeč o studium v 3. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně nakreslit studii vlastní ruky (stínovaná kresba tužkou) a kresbu lidské postavy zpaměti (kresba tužkou).

Literárně-dramatická:

1)  Dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti dle věku dítěte.

2)  Předvést základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok dle věku dítěte.

3)  Formou etud reagovat na pokyny učitele, hodnotí se míra tvořivosti dle věku dítěte.

4)  Číst text se správnou dikcí (četba textu se nevyžaduje u zájemců o přípravné studium prvního stupně).