BLAHOPŘEJEME

Medzinárodný festival Slovakia Cantat je súťaž pre detské, mládežnícke a dospelé zbory a pre orchestre. Poslaním festivalu je obnova tradície stretávania sa speváckych zborov a orchestrov v Bratislave.

Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ

pod vedením S. Pálkové

3 x 1. místo

zvláštní cena za dramaturgii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ÚSTŘEDNÍ KOLO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

V  KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

v ZUŠ Liberec

25. – 28. 4. 2019   238 souborů

SOUBORY ZUŠ LIBEREC

kategorie e) II.    2. místo     Barytonové trio  p. uč. J. Kabeláč

kategorie d) II.    2. místo     Trio     p. uč. V. Párysová, F. Pollák

kategorie a) III.   3. místo     Klarinetové trio   p. uč. D. Drábek

kategorie b) IV.  3. místo     Trio    p. uč. D. Drábek, E. Kadlas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MEZINÁRODNÍ KOCIÁNOVA HOUSLOVÁ SOUTĚŽ

Ústí nad Orlicí

 

29. 4. 2019  

2. místo v II. kategorii   Milan Kostelenec  p. uč. P. Matěják

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ FESTIVAL

Belgie, Neerpelt

 

2. – 6. 5. 2019  

2. místo v kategorii E)     Symfonický orchestr ZUŠ Liberec

pod vedením V. Kolafové

video zde...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ÚSTŘEDNÍ KOLO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

V  SBOROVÉM ZPĚVU

4. 5. 2019   Litomyšl

Hlavní sbor Severáčku - mladší žáci

ZLATÉ PÁSMO pod vedením S. Pálkové

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ÚSTŘEDNÍ KOLO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

V  KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

18. 5. 2019   Jindřichův Hradec

1. místo v kategorii 4) III.  Klavírní trio ZUŠ Liberec a ZUŠ Jabloňová

2. místo v kategorii 4) I.  Klavírní trio ZUŠ Liberec a ZUŠ Jabloňová

3. místo v kategorii 4) IV.  Klavírní kvarteto ZUŠ Liberec

žáci ze tř. E. Dvořáková, V. Kolafové a O. Patlatyi