Základní umělecká škola Liberec

Název školy:

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace

Adresa školy a kontaktní údaje:

Frýdlantská 1359/19
460 01 Liberec 1

IČO: 640 40 445

Tel./fax: +420 485 110 192, +420 482 712 940

E-mail: info@zusliberec.cz

Číslo účtu: 547 17 92 / 0800
Zřizovatel: statutární město Liberec

Datová schránka - typ OVP - Právnická osoba

Identifikátor datové schránky: zpymu8w

**************************************

Detašované pracoviště Chrastava

Hudební a výtvarný obor
Turpišova 407, 463 31 Chrastava

Tel.: +420 734 327 193

Detašované pracoviště Hrádek nad Nisou

Hudební obor
Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou

Tel.: +420 736 485 269

ZUŠ Liberec byla založena v roce 1925

Základní umělecká škola Liberec s kapacitou 1877 žáků poskytuje vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařizení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.

Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu mimořadně nadaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu.

Z Preambule Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání

ZUŠ LIBEREC je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky

Nejčastěji hledáte ...

Novinky

VÝSLEDKY ZÁPISU
Přijatí žáci, čekatelé, nepřijatí žáci
číst více »


Dnešní akce

VEŘEJNÉ VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ LDO aneb WWW.LDO.CZ
účinkují žáci literárně-dramatického oboru 17:00 hodin

kompletní kalendář akcí »